Hệ thống cửa hàng

HN - XUÂN THUỶ

Số 10, Xuân Thủy, Hà Nội

HN - LÊ VĂN LƯƠNG

Số 75A Ngõ 61, Lê Văn Lương, Hà Nội

HN - KHƯƠNG TRUNG

24 Khương Trung, Hà Nội

HN - PHỐ VỌNG

56 Phố Vọng, Hà Nội