HN - KHƯƠNG TRUNG

Địa chỉ cửa hàng:
24 Khương Trung, Hà Nội

Thời gian hoạt động:
Tất cả các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 21 giờ tối (kể cả ngày lễ)

Hotline cửa hàng:
(+84) 983 88 66 34